luni, 8 iulie 2013

PASĂREA NEAGRĂ

(Ultimul poem romantic)

poetului Lucian Vasiliu


La o oră tîrzie din noapte pe cînd tocmai încetasem lucrul
la „Tratatul despre laşitatea lumii de la origini
pînă în prezent” şi urmăream pe internet
cele mai negre ştiri cînd tocmai aflasem că
în Costa Rica
criminalitatea printre elefanţii albi crescuse
îngrijorător
că un bărbat aprins de viol a siluit nouă femei
într-o singură zi undeva prin Canare
şi mafiile au sechestrat din nou copilul
miliardarului Hababis că lucrurile prinţesei Diana
se vînd prin talciocuri umbroase
că la Holywood lui Shakespeare i se pune pe cap
o cenuşă postmodernistă înecăcioasă
acră şi grea ca un tren de soldaţi
că nişte omuleţi verzi prieteni ai omului
participanţi la Podul de flori intergalactic
au mai ocupat trei insule în Pacific
auzii un zgomot venind prin fereastra deschisă
un zgomot prelung şi macabru ca de OZN-uri nervoase
îmi dezlipii ochii de la multicolorul ecran internet
şi văzui orbitoarea lumină cum vijelioasă
îmi intră în cameră
apoi o rafală de aripi îngheţă încăperea
lăsîndu-mă încremenit în barocul meu scaun pluşat
şi deasupra şemineului un corb princiar se-aşeză
privindu-mă fix.

Ca-ntr-o filmică scenă parcă treceam prin coridoare
de spaimă
decorticam clipe ratate într-un labirint părăsit
dar eu nemişcat în scaun priveam deasupra
şemineului englezesc unde se-aşezase strania
imperiala pasăre neagră.
Sufletul: nişte zgură acolo şi el gudurat la
picioare
Eşti Corbul lui Poe – îndrăznii să vorbesc aproape
în şoaptă – prin urmare aripile tale sfîrşituri anunţă.
Spune-mi, de ce-ai venit corb apocaliptic
misteriosule Corb?”

Dar el stătea neclintit privindu-mă fix.

Ştiu că vei spune acum Nevermore – rostii apăsat –
atîta poţi spune incultule Corb cobe voyajeră
o ştiu de la Poe. Dar de ce m-ai ales
chiar pe mine despicînd un secol cu aripa neagră?
Hai spune corb alegoric cobe a veacurilor
poticnite-n visare eşti Viaţa eşti Moartea eşti
înfăţişarea Ruinei?”

THAKATIMUNU SIPEDI”
slobozi din ciocul regal pasărea neagră
THAKATIMUNU SIPEDI” se răspîndi peste tot în camera
tristă precum fiorul rece al morţii.
Spune-mi pasăre ocultă oricine ai fi
această vorbă ciudată ce-nseamnă?”

Dar Corbul rosti triumfal:
THA-KA-TI-MU-NU SI-PE-DI”

Din nou te întreb majestuosule Corb Thakatimunu Sipedi
ce-nseamnă şi de ce schimbat-ai odată cu veacul


acel misterios «Nevermore»? Şi de ce pe
mine m-ai ales
din cei mulţi lăsîndu-mă pustiu ca după
devastatoare beţii?”
Dar Corbul răspunse fixîndu-mă cu privirea-i sticloasă:
„THAKATIMUNU SIPEDI”

Şi acum încotro enigmaticule Corb
cînd mi-ai turnat negreala misterului în suflet
ca pe-un absint blestemat? Mai ştii ceva despre Poe,
cel mort într-un şanţ nu mult după ce i-ai dăruit
straniul cuvînt «Nevermore»?
Şi acum încotro? Spre Unde? Spre Cînd?”
Răspunse Corbul privindu-mă fix: „THAKATIMUNU SIPEDI”
Deschisei Dicţionarul cel mare la T şi la S la P şi la
ancestralul discutabilul Z al vechilor regi
să nu pierd sensul ca Poe altădată
înainte de-a dispărea strania apocaliptica pasăre
neagră:
Zopedi” = groapa timpului, „To axion esti”, „Gnothi
Seauton”,
Katimoris” = floarea sinucigaşă, „Katimos” = dună de amurg multicolor (Poate că aici ar trebui să-ngrop toate ideile despre lucruri).

Grăbit răsfoii masonice cărţi, Gehena, Paideuma, Golemul, Caballa cu o mie de gîngănii reci
curgîndu-mi pe şira spinării
uitînd de pasărea vorbitoare pînă cînd
auzii bătaia din aripi şi magicul Corb
aşezat pe pervazul ferestrei rosti pentru ultima oară
THAKATIMUNU SIPEDI
prin livada cu vişini depărtîndu-se
printre zarurile şi tomberoanele nopţii
depărtîndu-se

în timp ce repetam zăpăcit
Gnothi Seauton” „Zopedi” „Imunu” „Katimos” “Spre Unde?”
Eşti Viaţa eşti Moartea?” „Eşti înfăţişarea Ruinei?”
THAKATIMUNU SIPEDI
THAKATIMUNU SIPEDI
Dincolo de bine şi de rău aşteptînd zorii.
EVANGHELIA DUPĂ CORBU

Nu ştiu cui va folosi cîntecul ăsta
bătrîn şi virgin
aceste versete cu zornet pămîntesc
sărutate de cenuşa atîtor trecute disperări.
Dar cum orice sunet roade din clopot
tot aşa întrebările din inima celui singur
pînă se topeşte încet
şi pe cînd borţoasa absenţă pe nesimţite naşte
o nouă absenţă la fel de perversă
mi-i dat să rămîn cu strigătul întreg şi neauzit
Doamne
am vizitat site-ul cu tine pe Internet
facerea Lumii şi facerea Edenului a şasea zi
ce interesant primul om şi prima lui umbră
sodomele şi gomorele
jertfirea mielului sfînt
primii zimţi ai conştiinţei de sine a lumii
micile şi marile teofanii exodul proorocilor
har şi metanoia pe podelele bisericii tale.
Am vizitat site-ul cu tine Doamne
dar nici un răspuns la vechile-ntrebări
e-atîta noapte în noi şi-atîta lumină în
paraclise!

Cu mîinile întinse spre tine Doamne
doar ca să mă-ntîlnesc şi
să-mi pipăi sinele ca pe-un sîmbure
de migdală.
La ce bun să mai scriem un cîntec pentru
desăvîrşirea fiinţei, puah!

Nu pot să nu le spun:
Don Cevedo şi Don Alvaro
laptopul se poartă cu grijă ca gloria
ca iubirea de sine
şi cu mai multă demnitate se înaintează-n
deşert!
Dar (dacă am eludat martorii)
ce căutaţi voi pe scările viscerale
ale acestui poem ca un înfricoşător
aşteptînd menuetul?
Acum pot să întreb:
ce să fac Doamne cu mitologia lui Homer
cu esenienii religia budistă sau cu aramiştii
zenonoiştii robobostiştii şi ale lui Zamolxe credinţe
cu argonauţii desăvîrşirii
ce să fac Doamne?

Nu simţi cum nimicul ăsta din noi se-agită
şi gîfîie pînă la orgasm
iar paradisurile scîşnesc iluzorii
în timp ce salutăm prima naştere din nimic?

Ce zici Don Alvaro?
Ce zic, ce zic?! Lasă eternul dacă
pîinea-i pe masă
şi o karma visează la tine
(toţi cei care conservă istorii o sfîrşesc prost)
lasă-te scufundat în heleşteul uitării
decît foaia plină de litere
mai bine o plajă goală legată strîns
de ombilicul mării
undeva în Dobrogea sau California
la Miami sau Taramira

*
* *

Altădată liniile din palmă încropeau un destin
Dar eu de-atîta timp nu mai aştept pe nimeni
din pustiu
nici un prooroc care să facă ceva cu
groapa asta îngustă din mine.


Doamne numai tu poţi veni
dinspre stele înspre alge
dinspre ceruri spre noroi
să iei aminte la robul tău cel înveşmîntat
în carcasa de pămînt dospit
cu acelaşi gust al lepădării de sine în gură
rătăcitor prin sălile de aşteptare ale istoriei
printre matroane seminarişti cu gulere scrobite
poeţi nesinucişi la timp perorînd despre vid
şi nesupunere
călugări budişti mirosind a pizza hut
şi-a creveţi prăjiţi în ulei de măslin
tîrfuliţe rîvnind sexul elicoidal al argonauţilor
chiar acum o sfîntă fără nume cade din
Sfînta Scriptură direct în acest poem
despre mine
în care întunericul vine la oră fixă
dar Apocalipsa mai întîrzie cu o mie de ani.

*
* *

Oare a face lumea nu e mai puţin decît a o înţelege?
Aşa începe apocalipsa de fiecare zi:
cei şapte îngeri vestitori îşi aruncă trîmbiţele în rîu
nu le auzi respiraţia nu vezi decît
cerul orb agitîndu-se
faptele apostolilor plutesc pe ape într-o ediţie
revăzută şi adăugită
Dumnezeu e mort - spune Nietzsche
e doar obosit - spun eu - şi cîteodată amnezic.
Don Cevedo zice:
La început a fost marele Cuvînt
care s-a fărîmiţat în mii şi mii
de cuvinte pipernicite şi purtătoare de pagubă.
Şi aşa cum nu există dragoste fără milă
cine gustă azi din azima cerului
îşi are privirea surpată de lacrimi.

Dacă sunt cel ce nu sunt
pot să ating virginalele aurore
cu un fir de tămîie în mîna dreaptă
şi să întreb pe unde umblă arpentorul destinului
deşi Don Alvaro îmi arată Sfîntul Cvartet din
învechitele cărţi:
Înţelepciunea Iubirea Speranţa şi Credinţa
iară eu:
pulvis et umbra sumus
cinis et umbra...
nihil homini certum est!

O. lady, lady, prestidigitaţia ta îmi întrece visarea
şi pămînteasca singurătate acum e linişte
în pîntecul tău
iar unii şoptesc sfînta fecioară schimbă Palmolive cu
Elsève pentru fericirea părului personal
sfînta fecioară înalţă zmeiele tremurătoarei credinţe
în rochii chimono şi coafură Iulius Fuch
toţi stau în aşteptare pînă înfloresc
porţile împărăteşti
iar eu din nou spun:
trece totul în contul meu Doamne
cine ştie dacă vei deschide această singurătate
ca o cutie neagră ticsită de rugă
(oare a face lumea nu e mai puţin decît
a o înţelege?)
lasă-mă cu acelaşi gust al lepădării de sine
în gură
şi pe cît am aşteptat încă mai aştept să cazi
din carul mare între spinii întrebărilor mele
sau din ursa mică sub formă de pulbere
pe creştet aici în dormitorul comun al
acestei lumi
unde probăm ritualul sălbatic de îmblînzire a spaimei
şi catharsisul şi izbăvirea păcatului ce va să vină.
Pe urmă franjurii liniştii
pe urmă Atoatestăpînitorul Nimic.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu