luni, 8 iulie 2013

DANIEL CORBU s-a născut la 7 aprilie 1953, în Târgu Neamţ.
Membru al Uniunii Scriitorilor din România din 1990.
Absolvent al Facultăţii de Litere, secţia română-franceză, din Bucureşti, promoţia 1983. Participant activ la întrunirile Cenaclului de Luni, condus de criticul Nicolae Manolescu. După terminarea facultăţii, este instructor de teatru şi poezie la Casa de cultură din Târgu Neamţ, unde organizează, începând cu anul 1984, Colocviile Naţionale de Poezie de la Neamţ.
Debutează în România literară (1979), colaborează cu poeme şi eseuri în Amfiteatru, Cronica, Luceafărul, Ateneu, Dacia Literară, Poesis, Convorbiri literare etc. Traduce pentru reviste şi în volume din Cioran, Roland Barthes, Daudet, Mérimée, Paul Valéry, Jabès, Michaux, Elytis, Borges ş.a. Prezent în antologii de poezie din ţară şi străinătate.
Este fondator al Casei de Editură Panteon, al revistei literare cu acelaşi nume şi fondatorul Academiei de poezie din Vânătorii de Neamţ. În 2004 fondează la Iaşi revista de experiment literar Feed Back şi organizează, începând cu 2006, Festivalul Internaţional de Neoavangardă.
Publică volumele de poeme: Intrarea în scenă (Albatros, 1984), Plimbarea prin flăcări (Cartea Românească, 1988), Preludii pentru trompetă şi patru pereţi (Panteon, 1992), Documentele Haosului (Panteon, 1993), pentru care primeşte Premiul Asociaţiei Scriitorilor Iaşi şi Premiul Poesis pentru cea mai bună carte a anului 1993, Spre fericitul Nicăieri (Panteon, 1995), Cântece de amăgit întunericul (Helicon, 1996), Manualul Bunului Singuratic (Panteon, 1997), Duminica fără sfârşit (Axa, 1998), Cartea urmelor (Junimea, 2001), Documentele haosului – antologie de autor (Junimea, 2003), Evanghelia după Corbu şi alte poeme (Princeps Edit, 2006) – Premiul Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iaşi, Refugii postmoderne (Convorbiri literare, 2007), Eonul Marelui Desant, antologie, ediţie critică (Princeps Edit, 2009), Apocalipsa de fiecare zi (Princeps Edit, 2009), Poftiţi, Domnule Kafka! (Princeps Edit, 2010), Viaţa de fiecare zi la Iaşi pe vremea lui Daniel Corbu povestită de el însuşi (Feed Back, 2010), Refugii postmoderne (Feed Back, 2011), Documentele Haosului – ediţie critică, antologie (Editura Princeps Edit, 2011), Noi veşti despre pasărea oarbă Dali (Ed. Junimea, 2012).
Cărţi de proză: Douăzeci şi una de fantasmagorii în ritm de blue-jazz (Ed. Cronica, 2001), Urmele lui Dumnezeu şi alte povestiri (Princeps Edit, 2009).
Cărţi de eseuri: Generaţia poetică ’80 în cincisprezece portrete critice (Junimea, 2000), Intimitatea publică a poeziei – şapte eseuri despre comportamentul liric (Princeps Edit, 2002), Postmoder­nismul pe înţelesul tuturor (Princeps Edit, 2003), Generaţia poetică ’80 şi rostirea postmodernă (Princeps Edit, 2006), Neoavangarda românească – vol. I şi vol. II (Feed Back, 2008), Escale în Panteon (Princeps Edit, 2012).
Este prezent cu poeme în reviste, antologii sau cărţi de autor în Franţa, Germania, Slovacia, China, Serbia, Anglia, Canada, Republica Yemen, Ungaria, Suedia.
Pentru întreaga activitate literară, Preşedinţia României îi conferă, în 2004, Medalia Ordinul Meritul Cultural în Grad de Cavaler, iar Preşedinţia Republicii Moldova Ordinul Mihai Eminescu, a doua medalie în stat (2010).
În decembrie 2011, printr-o ceremonie în Aula istorică, Academia Română îi conferă Premiul „Mihai Eminescu”, cea mai înaltă recunoaştere în România pentru opera unui poet român.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu