luni, 8 iulie 2013


NOI VEŞTI DESPRE

PASĂREA OARBĂ DALIMotto: Primiţi-l cum se cuvine pe călătorul străin
Poate că el poartă semnul!

Nu mă mai recunoşti poartă a liniştii

în zadar paşii mei bat dalele jur împrejur!
Bezna trece de pe o stradă pe alta deopotrivă
murdărindu-le
şi iată-mă oprit la jumătatea drumului
precum mîna lui Avraam la uciderea fiului.
Unde să mă mai răsfrîng
dacă şi întîmplările trecute mint? Suflete
aruncat în trup ca regele
într-un umbros sarcofag
la ora cînd viermele părăsea mărul putred
al stăpînirii de sine
ţi-am cumpărat încă un CD cu hîrşîit de valuri
cu gîndul secret să te scap de ziduri
de arlechini mahorcă de creneluri şi de balul
de steaguri de făcătura ce-şi trăieşte
clipa de glorie.
Nu mă mai primeşti poartă a liniştii!
A plecat şi Lenor cea frumoasă precum
grădina Ghetsemani la vreme de rugă
s-a risipit şi măreţia găleţilor cu rouă.
Dar astăzi rătăcind prin frigul altor priviri
m-am întîlnit cu pasărea oarbă Dali
şi iar m-am întrebat: ce fel de pasăre
e aceasta cu aripile înlăuntru şi cu mormîntul
pe umeri ce fel de pasăre e acest zeu inform
păgubitor de limite?
Şi pe cînd cele şase întrebări mi se înghesuiau la lucarne
ea mă opri înainte de
primul cuvînt şi spuse:
Prea multe întrebări pentru cel singur
Nimeni nu poate corecta şpalturile greşitei tale
vieţi
totul e clinic pînă şi risipirea
lungă lista proscrişilor
frumoasă piramida de capete.
CARTEA TRUPULUICreierul ăsta în formă de cruce
la care te-nchini zeule maimuţoiule
pe care te laşi răstignit zilnic
nimeni nu ţi-l primeşte plocon.
Aici se-nchide cartea trupului
şi altceva trebuie să-nceapă.
Fiecare cu steagul lui. Dar cine să-l poarte?
Că tu stai
prăbuşit peste propriul maldăr de vorbe
ca peste-un munte tocit
înăcrit de tertipuri tehnici de-a fi tu însuţi.
Toţi îţi ştiu drumurile şi nimeni
nu-ndrăzneşte a le urma
şi nimeni nu vrea altfel să te nască.
De-acum, ce ţi-a hărăzit zeul cel bun:
vei fredona ceva care să acopere flămînzenia

vei aştepta metafora să-ţi intre
ca tîrfele în aşternuturi
te vei pierde printre fărîmele unui adagio
vei afla cît cîntăreşte umbra.
Tîrziu vei împături ghilotina
şi-o vei ascunde-n surîs.
EONUL MARELUI DESANTTu-mi spui că după Golgota
orice tragedie e imperfectă
că mai uşor dezintegrezi un atom
decît o prejudecată că înăcriţi de lume
mulţi se vor din nou în pîntecul mamei
că laşitatea-i frînghia de împodobit bucuria.
Tu-mi scrii “dintr-un infinit dormind
visător şi trimbulind”
că dimineaţa-i o zdreanţă
atinsă de zei
că s-au înmulţit agenţiile vidului
şi că urmînd cu noi asaltul mai binelui
din bine
au apărut Golologia Neantologia
şi alte ştiinţe aţoase de inaugurat libertatea
desfrîului
Manualul bunului singuratic
(la care-am lucrat şapte vieţi prin peşterile tibetane)
e otrăvitor aberant ceţos pentru pricăjita noastră planetă
că orice avort e mecanică oarbă
că ne-amăgim peste măsură cu jocul de-a
baba-oarba
şi de-a „unde sunt cei care sunt”.
Dragul meu şi pe acestea
le cunosc în amănunt.
O MIE DE BIBEROANE ÎN FLĂCĂRIDimineaţă.
Şi o mie de biberoane în flăcări
plutind pe râu ca-ntr-un tablou de Felix Aftene
şi o apă neagră neagră ca-n poemele
lui Daniel Corbu
şi cerşetorul aristocrat bătătorind cărăruia spre Dumnezeu
pe când din gură îi ies balonaşe multicolore
mici înjurături de forma plămânului stâng de forma
plămânului drept:
T’ v’ n buburuzele voastre dă clopotari
ai nimicului
dă cuburi fericite
dă obsedaţi textuali!
Bă fericiri spulberate bă
cutremure cu fleonc
bă adoratori dă femei abstracte
şi bucolice dorinţi!

COLBULDar vorba lui Brodski: cît la sută
este viu omul cînd e viu şi cît la sută
mort cînd e mort?
El nu cunoaşte teoria inviolabilităţii
cînd intră în case în haine în gînduri
şi-n bisericile Domnului.
Pe poet de-l calci pe bătătură va spune:
Toate-s praf, lumea-i cum este“
şi „În zadar în colbul şcolii…“
Treci pe marile străzi
oricine-ţi va vorbi despre el
şi căutătorii Graalului şi cerşetorul cu priviri cenuşii
iar neofuturiştii bizantini
îţi vor arăta aterizarea lentă
pe calul troian, pe statui sau în ochii
eroilor naţionali
în cămările spiritului
pe cicatricea infantei şi în lapsusurile memoriei
pe papilele gustative dîndu-ţi gustul de anticariat
în gură pe cînd seniorial mai asculţi adierea
sîngelui prin vena cavă
ca trecerea unui rîu printre stînci.
LECŢIA DE ABISPrea târziu ai venit fericire
prea târziu ai cântat întomnata mea carne!
Aici unde se-amestecă minciuna cu plânsul amar
şi în orice om un Petru se leapădă
am putea asculta împreună mezza-voce a lamentaţiei
am putea decripta istorii sigilate
sau vedea cum se vinde schimonosita legendă a legendei
şi se recondiţionează bandajele istoriei.

Sunt cel ce aprinde ruguri de vorbe.
Poţi privi mâna care scrie şi mâna care cerşeşte lumina
şi aripile de ceară topindu-se-ncet
şi mâna aruncătoare de pietre de ţinut moartea la doi paşi mai încolo.


Cui să-i pese că am în aşternut o icoană?
După draperii acelaşi teatru cu păcate egale
aceeaşi lună subţiată de plopi.
Iar de va apărea celălalt
se va-mpiedica de ferestre.

DANIEL CORBU
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu