joi, 9 ianuarie 2014

TRAIAN T. COŞOVEI. NOUL LIMBAJ POETIC ŞI NOUA RECUZITĂ EXISTENŢIALISTĂDe la prima sa carte de poeme, Ninsoarea electrică (1979) şi până la cele apărute recent (Pisica moartă, Vînătoarea de capete, Greva căpşunilor), Traian T. Coşovei este poetul fără complexe, consecvent cu el însuşi, care, aşezând oul precum Columb (cum ar fi spus un mare critic român) şi-a continuat cu consecvenţă lucrarea lirică, îmbogăţind-o cu fiecare apariţie.
Am fi total nedrepţi dacă n-am considera Ninsoarea electrică din 1979, prima carte de impact a generaţiei poetice ‘80, o carte electrizantă, care punea cu botul pe labe adepţii poeziei diluate, ai universului poetic obosit, iar pe Traian T. Coşovei poetul care a impus un ton specific, urmat imediat de Hurezeanu, Cărtărescu, Stoiciu, Iaru, Lucian Vasiliu, Magda Cârneci, Matei Vişniec, Ion Mureşan, ton şi viziune care (se putea vedea atunci cu ochiul liber, astăzi şi mai bine!) diferenţiau net generaţia ‘80 de cea a lui Nichita Stănescu.
Bucureştean prin naştere (28 nov. 1954), absolvent al Facultăţii de Filologie (română-engleză) în 1978, cu o teză despre Beat Generation, blond şi cu ochii verzi, cu o politeţe de dandy şi o ironie neagresivă, magnetic şi boematic, Traian T. Coşovei este îngerul cu armură, ascunzându-şi mereu interioritatea de tragic blestemat, de înfrigurat existenţial. Odată, pe când ne întorceam de la Cenaclul de luni, mi-a spus: „Bătrâne, când eram mic eu mă pişam pe pantalonii lui Nichita Stănescu!” Trecând anii, am luat şi în sens propriu, dar şi la figurat zisa lui Traian T. Coşovei. Cititor înrăit al poeţilor generaţiei beat, bun cunoscător al suprarealiştilor, integraliştilor sau oniricilor, Traian T. Coşovei s-a arătat a fi un revoluţionar cu vocaţie, impunându-şi în forţă, în ritmuri de tempestă, o nouă viziune lirică, un nou limbaj, un ton original. Este primul din generaţia ‘80 care excelează în doborârea vechilor rafinamente şi pudibonderii lirice prin brutalităţi de limbaj, prin persiflare, oralitate, printr-o altfel de demascare a societăţii hiper-tehnicizate.
Deloc întâmplător, ci programatic, aş spune, primul ciclu din Ninsoarea electrică se deschide cu un motto din Ars amandi de Ovidiu: „Lucrurile vechi pe alţii să-i bucure, eu fericit sânt/ Că m-am născut într-un ev pe potriva inimii mele”. Programatice şi versurile din Cina cea de taină, primul text din ciclul Mica despărţire cu ochii albaştri: „E o foame de cuvinte pe lume... mi-au spus. E o vânătoare de cuvinte pe cinste... mi-au spus ei/ tot izbind pe sub masă/ în cineva care scârţâia îngrozitor/ şi îndemnându-mă să privesc spre/ măslina din Martini care deschisese brusc/ un ochi în pahar/ pentru imaginile de tablă/ împuşcate pe coridoarele publice”.
Universul multor poeme de Traian T. Coşovei este rece ca soclul. Roţile dinţate, motorina, şublerul, frigiderul, neutronul, cauciucul, fierul, pompa de bicicletă formează cea mai mare parte din recuzita acestor poeme. Într-o astfel de lume a absurdului existenţial, poetul devine un înstrăinat: „Nimic nu e real - dar ce e adevărat? / Poate această lume de nichel care nu-mi seamănă, / Poate această tristeţe care nu-mi seamănă / (Poate această oră de noapte întinsă ca un gât de/ pasăre sub cuţitul cald al măcelarului)./ Dar ce e adevărat / Nichel, nichel, cât mai mult nichel/ în apropierea dumneavoastră!/ Uneori dragostea revine ca amintirea fratelui mort/ într-un război disperat şi absurd”. (Nichel).
Limbajul obosit, demonetizat al poeziei metafizice şaizeciste este, aşa cum am mai afirmat, repudiat şi adus la zi. În poezia lui Traian T. Coşovei, atrăgătoare printr-un nonşalant aer „beat”, observat de la început de criticii noştri, ogarii împing cu boturile stafia electronică, chiflele au ureche muzicală, tăcerea e plină de microfoane, femeia are gesturi mecanice, norii sunt fierbinţi, oraşul e de cositor, şerpii sunt ridicaţi de sunetele muzicanţilor, Sfântul Duh taie o rază de laser, asfaltul e încins, sub gheaţa subţire înoată peştii fosforescenţi ai singurătăţii, Ofelia desfrunzită e culcată în iarba cu tribunale carnivore, adevărul se ascunde pe după fustele colorate ale silabelor. Riscul schimbării limbajului al durizării acestuia sau al asocierilor spectaculoase la nivel sintagmatic este asumat cu îndrăzneală şi nonşalanţă donquijotescă. Întâlnim astfel în texte: lobotomia, ţevile de eşapament, arterele de cauciuc, asfaltul, nichelul, arama, hipodromul, beizadelele, trambulina, dantura, marsupiul, vodca, ceapa, paraliticul, laserul, şiragurile electronice etc. Toate acestea într-un spectacol liric stăpânit cu inteligenţă şi îndemânare de prestidigitator, din care, aşa cum am spus, nu lipsesc ironia, sarcasmul, parodia, oralitatea.
Se pot uşor detecta în textele lui Traian T. Coşovei schimbările de afect şi de efect, alternanţa universurilor şi a stărilor. O continuă navetă între registrul înalt, filozofic, uşor axiomatic şi cel derizoriu, prozaic, banal al cotidianului agresiv, produce şocul receptării, senzaţia de bombardament liric: „Taică-meu şi-a vândut şi apa din fântână/ ca să scape de singurătate/ (asta v-o spun pentru că am un văr care lucrează/ la staţia de benzină),/ şi cu toate astea ne simţim cu toţii/ ca într-un ascensor oprit între etaje/ (într-o vreme ne îndeletniceam cu cercetarea duhurilor)/ şi singuri, apăsând,/ apăsând pe butoane, lovindu-ne cu coatele/ izbindu-ne de pereţi ca fluturii, noaptea, de lună”. (Requiem)
Secţionând realul, de la reclama publicitară, derizoriul străzii, parodiile iubirii, până la un livresc rafinat, Traian T. Coşovei construieşte lungi poeme ale frondei, ale revoltei împotriva automatismelor care înăbuşă afectele: „Să nu plângi - o lacrimă e mai scumpă decât/ un pod de cale ferată - să nu plângi/ (te-ar privi dispreţuitori prin oglinda retrovizoare/ ori te-ar suspecta că ai inventat o nouă bombă atomică)”, spune poetul în Cântec de leagăn. Să cităm, în aceeaşi idee, excelentul poem Una, două sau poate chiar trei fantasme: „Ne măsurăm cu şurubul cu şublerul,/ cu gazometrul./ Nimic. Când iubeşti nu-i nevoie nici măcar să-ţi ceri iertare. Iar a alunecat bunicul pe scări./ Iar au descoperit ceva în lună; / de data asta se pare/ că într-adevăr au descoperit ei ceva. // Şi cel care ieri vindea maşini de cusut azi vinde arme/ şi cel care ieri vindea arme azi vinde tot arme”. De altfel, într-o retorică discursivă, printr-o abundenţă a calamburului şi o rafinată tehnică a vertijului, Traian T. Coşovei continuă să cultive, în toate cărţile ce au urmat Ninsorii electrice, chiar şi în acrobaţia lirică 1,2,3 sau..., starea de dezabuzare şi inconfort existenţial. De multe ori, sentimentalul Traian T. Coşovei, cel autocenzurat şi deghizat, pozând nonşalanţa, poate fi deconspirat. Vom cita din Patinează sau crapă! : „O viaţă întreagă i-am făcut semne/ omului meu din oglindă./ O viaţă întreagă i-am aprins ţigări ieftine/ de la flacăra fotografiilor de familie. / Cu un burete îmbibat în oţet, ani de zile/ i-am tot şters lacrimile, ochii, adesea.// Acum oglinda s-a întunecat ca argintul/ de pe vechiul nostru serviciu de ceai./ în lumina amiezei, chipul lui pare un imens ochi de peşte,/ o fiinţă a adâncurilor aruncată la ţărm.”
S-a spus despre Traian T. Coşovei, la apariţia Ninsorii electrice, că este un inteligent epigon stănescian1. Şi n-a fost drept! Tinerii poeţi care scriau în anii ‘78-’82 încercau şi reuşeau SCHIMBAREA cu orice preţ. Chiar şi cu riscul de a fi luaţi drept teribilişti când afirmau adamismul noilor veniţi. Ştiau şi ei că în cultură totul se adaugă. Ceea ce au reuşit, a fost o altă vedere/viziune, o altă percepţie a receptorului, un alt ritm şi orchestraţie textuală şi, repet, un ton cu totul nou. Iată, de exemplu, cum e văzut îngerul de către Traian T. Coşovei, în cu totul alt fel decât de către expresionistul Rilke sau de Nichita Stănescu: „Mi-am întâlnit îngerul lâncezind undeva/ pe strada Covaci printre tinerii cu casetofoane,/ dimineaţa, când oraşul abia se mai vede printre/ spiralele norilor.// Mi-a spus: - ... nu pari să fi auzit de afacerea Watergate - // mi-a spus în timp ce ne sorbeam ceaiul dintr-o/ cană de tablă -/ şi nici despre bombele cu gărgăriţe, / nici despre bombele cu orez,/ cu vodcă, cu ceapă, cu cârje papale, cu şansonete,/ cu macaroane, cu cafea, cu păcură, cu eschimoşi,/ cu mostre de sol lunar, cu...”
S-ar putea cita enorm din poemele lui Traian T. Coşovei şi s-ar putea face nenumărate demonstraţii care contrazic afirmaţia unui alt critic român (Dan Ciachir), cum că producţiile lui Traian T. Coşovei „rămân o supă reîncălzită la muzeul literaturii”. În aceeaşi perioadă, Nichita Stănescu spunea: “Iubesc extraordinar de mult pe Traian T. Coşovei, în versurile căruia găsesc o imensă şi înaltă puritate dură.”Autor a peste douăzeci de cărţi de poezie, cu o imagistică proaspătă, şocantă, o tehnică originală şi o muzică nouă, Traian T. Coşovei este un poet autentic, puternic individualizat şi novator între poeţii optzecişti, cu un loc al său în panteonul poeţilor români apăruţi în ultimii cincizeci de ani.

Daniel CORBU


1 Ioan Buduca, în articolul Noua poezie veche, Amfiteatru, nr. 3, 1980.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu