duminică, 16 martie 2014

Motorul din Tecuci al Magistrului Mihai Ursachi
Sentimentul inutilităţii / Deziluzii culturale şi administrative / Impostura şi violenţa socială a guvernanţilor / Morală şi politică / O vizită la Căcăuţii de Jos

Intenţionam să punem titlul prezentului articol „Poetul Mihai Ursachi şi sentimentul inutilităţii”. Dar e bine şi aşa, pentru că despre sentimentul inutilităţii, al luptei cu morile de vînt la români este vorba. Mai ales că poetul scrisese încă din 1971 un poem care a făcut epocă: „Un om din Tecuci avea un motor/ dar nu i-a folosit la nimic.” E cuprins aici şi destinul implacabil al românului apăsat de conjuncturi, care, după spusa eminesciană, „înapoi tot dă ca racul”.
S-au împlinit zece ani de cînd poetul Mihai Ursachi (pe care nu obosim a-l aşeza între primii zece poeţi români din toate timpurile), dezgustat de spectacolul acestei lumi, autoexilat în ultimul sezon de viaţă în sine, a trecut la cele veşnice. Prietenii şi cunoscuţii îi spuneau Magistrul. Şi e bine să precizăm că această calitate de Magistru şi-a căpătat-o Mihai Ursachi încă din tinereţe, prin ţinuta morală impecabilă, prin discursul original despre filosofie şi arte ornat pe un spirit boem de înaltă clasă, în perioada în care, atît de prestant s-a autointitulat „Padişahul întregii Melancolii,/ împărat al Singurătăţii de Sus şi de Jos,/ stăpînitor absolut al Regatului Dor/ şi Prinţ Senior/ al Tristeţii.”
Întors în ţară la începutul anului 1990 (după un exil de 9 ani în America), Mihai Ursachi s-a plasat în mijlocul efervescenţei politice postrevoluţionare, a entuziasmelor sau deziluziilor culturale dar şi administrative, dacă ţinem seama că a fost, timp de doi ani, managerul Teatrului Naţional din Iaşi. Pe de altă parte, intrarea în Alianţa Civică şi în Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici a echivalat cu un angajament politic. Articole precum Un cal mort, mort, mort (1990), Vin cizmarii (1990), Sacrificarea soldatului (1997) sau discursurile publice, cu titluri ca Cetăţeni ai Iaşilor, muncitori, studenţi, miliţieni, sprijinitori ai FSN-ului! (1990), Continuă umilirea victimelor terorii bolşevice (1995) sunt adevărate diatribe împotriva imposturii şi a violenţei sociale a neocomuniştilor, atingând pe alocuri vehemenţa pamfletului, în linia unor N.D. Cocea şi Tudor Arghezi. În unele din ele, o ironie împinsă la extrem şi un limbaj pe măsură întreţin un spectacol ademenitor, plin de forţă. Aşa este cel cu titlul O vizită şi un interviu, pe care-l cităm în întregime:
Pentru a schimba puţin (for a cange) aerul Cârlibabei, am avut fericita idee de a mă duce în satul Căcăuţii de Jos.
Aşezată discret între două coline de formă fesieră şi umbrită de un arboret amintind ca formă şi culoare de perciunii defunctului rabin de Dorohoi (dr. Schissmann), pitoreasca localitate mă întâmpină cu un uşor miros de pucioasă. (Probabil din cauza vreunor izvoare de ape minerale sau nămoluri tămăduitoare, mi-am dat eu cu presupusul, dar şi cu oarecare speranţă).
Pentru a mă refrişa (to refresh myself) puţin după voiajul destul de anevoios, am hotărât să trag la bodega locală, al cărui nume îl voi trece sub tăcere, nu din pudibonderie, ci prin simplă pudoare literară. În cursul numeroaselor toasturi joviale cu care am fost întâmpinat şi care au continuat tot restul zilei precum şi în cea mai bună parte din noaptea următoare, am avut şansa de a-l cunoaşte pe primarul comunei, dl. Pompiliu Chizdavăţ, cu care am purtat o îndelungată convorbire, din care voi reda câteva fragmente mai esenţiale.
- Domnule Chizdavăţ, care e situaţia comunei dumneavoastră, Căcăuţii de Jos, în actualele condiţii de tranziţie la democraţie şi la economia de piaţă?
Dl. Chizdavăţ: Căcat.
- Întrevedeţi o schimbare în bine a atmosferei locale?
Dl. Chizdavăţ: Căcat.
- Care sunt perspectivele de dezvoltare, pe termen scurt, mijlociu şi lung a frumoasei dvs. comune, Căcăuţii de Jos?
Dl. Chizdavăţ: Căcat.
- Pentru a rezuma, ce părere aveţi despre importanţa culturii, scrise şi vorbite, la care frumoasa dvs. comună, Căcăuţii de Jos, şi-a adus, de-a lungul secolelor, o atît de substanţială contribuţie?
Dl. Chizdavăţ: Căcat.”
Avem convingerea că, cine va parcurge articolele politice şi discursurile, îşi va da seama că poetul Mihai Ursachi a pus în ele o pasiune şi o credinţă întru rezolvarea problemelor sociale, culturale şi morale din România perioadei de tranziţie, asemănătoare lui Eminescu din perioada formării României moderne.
De multe ori, articolul îmbracă forma eseului politic, precum în Morală şi politică, unde poetul, pornind de la ideea că sfera politică nu se interferează cu aceea a moralei, îşi porneşte demonstraţia de la Machiavelli, ne trece prin preceptele lui Gensis-Khan, ajungând la „legile fundamentale ale Cuibului legionar”, la Hitler sau la deţinătorii de ciolan politic din România primilor ani postrevoluţionari. De la scrierea acestui articol au trecut 18 ani. De cînd poetul a plecat la poporul stelelor, şase. Ce s-a schimbat în România, cînd harababura, corupţia, sărăcia (de care vreo 5 milioane de români au fugit în lume), subcultura, marginalizarea valorilor se petrec în acelaşi fel? Un vis urît pentru omul autentic, patriot, visător la formele cu fond, un vis şi mai urît pentru cei care, precum poetul Mihai Ursachi, consideră realitatea drept o formă bolnăvicioasă a literaturii.
Cît despre legătura cu motorul din Tecuci, să nu se ajungă a se scrie: românii aveau o ţară frumoasă şi bogată, dar nu le-a folosit la nimic.Daniel CORBU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu