joi, 17 septembrie 2015

Două poemeÎntr-o Europă bătrînă și tristă


Prin urmare

știam că nu sunt decît o mică înflorire a
Nimicului  o efemeră protuberanță
                                              a golului
un fel de zi mai lungă decît veacul
dintr-un eon agitat ca o încălecare
de timpi.
M-am născut tîrziu într-o Europă bătrînă și tristă
fardată ca o actriță la ultimul ei bal.
M-am născut tîrziu
hărăzit a citi cuvînt cu cuvînt cartea întîmplărilor
în aerul sacerdotal al dimineților mele.
Era tîrziu.
Cu o piatră ca privirea tăioasă a morții
Cain îl omorîse deja pe Abel
Corabia lui Noe își aflase sfîrșitul
pe muntele Ararat
cu mare zgomot Sodoma și Gomora
                                       se prăbușiseră
și implozia florii păcatelor încă mai persista
pe coridoarele lumii.
Iisus scrisese pe nisip misteriosul nedescifratul cuvînt
și-l împărțise în patru zări prin cele
                                                 o mie de vînturi.
Don Quijote învinsese morile de vînt
ale Europei
iar Hamlet își dădea obștescul sfîrșit
anunțînd doritorii de breeking news
că mereu e ceva putred în Danemarca.
Imnele vedice - dulci jelanii ale ființei încurajatoare
de iluzii - erau cărate cu rikșa
la curțile traducătorilor din München și Manchester.
Cu o fără de armă biruință
Beethoven scrisese Simfonia a noua - Oda Bucuriei.
În sfîrșit, Robinson Crusoe părăsise
           sălbatica insulă
grecii probau oboseala zeilor
Raskolnikov abia-și ascunsese toporul pătat de 
                                   sîngele crimei
undeva în Kilimanjaro
pușca lui Hemingwai își cheltuise ultimul glonț
iar după un veac de singurătate
prietenul Marquez își rostea declarația de adio.
M-am născut într-o Europă bătrînă și tristă.
                Era tîrziu.
În zadar căutam să dau zadarului un sens.
Visele îmi erau un Eden împodobit cu mirare.
În fiecare zi încrustam ceva pe dantela unei furtuni.


IN A SAD, OLD EUROPE


Therefore,
I knew that I was only a small efflorescence
Of nothingness, an
like a day longer than a ce ephemeral protuberance
of the voidntury
from a restless eon of overlapping
stokes of time.
I was born late in a sad, old Europe
painted like an actress for her last ball.
I was born late
fated to read the book of events word for word
In the sacerdotal air of my mornings.
It was late.
With a stone sharp as death’s look
Cain killed Abel
Noah’s ark found its end
on mount Ararat.
With a big noise Sodom and Gomorrah
crumbled
and the implosion of the sin’s flower lasted
in the corridors of the world.
Jesus wrote the cryptic word left unsolved
and shared it with the four winds through
a thousand hurricanes
Don Quixote overcame the windmills
of Europe
and Hamlet died
announcing those fond of breaking news
that something is always rotten in the state of Denmark.
The Vedas─sweet laments of the being who encouraged
illusions─were carried on a rickshaw
to the courts of the translators from Munich and Manchester.
with a victory devoid of arms.
Beethoven wrote The Ninth Symphony─Ode to Joy.
Finally, Robinson Crusoe left
the wild island.
The Greeks experienced gods’ fatigue
Raskolnikov had just hidden the hatchet
Stained with the blood of the crime.
Somewhere in Kilimanjaro
Hemingway’s rifle fired its last bullet
And after one hundred years of solitude
friend Marquez uttered his farewell declaration.
I was born in a sad, old Europe.
It was late.
In vain I keep on giving meaning to the vain.
My dreams have become a garden of Eden adorned with wonder.
Every day I weave something new into the lace of a tempest.

Translated by Olimpia Iacob & William WolakPentru a vă povesti invizibilul


                                           Lui Umberto EcoAltcineva doarme pînă tîrziu în patul regal

ornat cu prețioase pietre
și terminale cu cap de dragon!
După cum îți spuneam la acel Gaudeamus
de octombrie într-un București cenușiu
frate Umberto Eco, prinț legitim al
Il nome della rosa și lector in fabula
eu am apărut pentru a vă povesti invizibilul.
Sunt compus din strigăte de pe diguri
din agonii și regrete limite căderi
                                           și litere fierbinți
ca toți cei din Ordinul metaforei.
Pentru fratele născut orb
construiesc pești din cuvinte    zmei    elefanți 
                                    și antilope în alergare
și-i ascund zi de zi
Neantul primit blazon pe numele meu.
Și pentru el sunt zeul primar
născut pentru a povesti
                                     invizibilul.
El știe că poetul se-avîntă
acolo unde misteru-i mai profund
iar spaima de viață și de moarte
e salvată doar prin iubire.
El știe: cea mai curată fîntînă e lacrima.

                                                          Daniel CORBUNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu